Menü bezárása

A Vízummentességi Program feltételeinek teljesítése fontos a program jövője miatt

Washington DC Capitol Building

Nemrégiben az USA Belbiztonsági Minisztériuma kiadta az éves jelentését az országban a megengedettnél hosszabb ideig tartózkodókkal kapcsolatban. A jelentés kifejezetten arra törekszik, hogy konkrét számadatokat nyújtson az Amerikai Egyesült Államok elhagyására készülő személyekről a vízumuk állapota és érvényességüknek végső időpontja alapján.

Ez a jelentés két fő kategóriát tartalmaz: vízummal rendelkezők és vízummentesek. A vízummal utazók csoportja számos különböző célú egyént foglal magában. A munkavállalási és a tanulmányi vízumok a legjellemzőbbek. Ezt a két osztályozást figyelembe véve a jelentés részletesen ismerteti az összes típusú külföldi vízummal rendelkező személyek feltételezett számát, akik nyilvánvalóan meghaladták a megengedett tartózkodási idejüket az Egyesült Államokban. A jelentés ezt követően számokban kifejezi a vízummal a megengedettnél hosszabb ideig az országban tartózkodók számát százalékos arányban azzal, hogy az országból hány távozásnak kellett volna megtörténnie.

Figyelmünket azonban a Vízummentességi Programmal kapcsolatos számadatokra szegezzük, az összegre, amely összefügg az ESTA segítségével a z USA-ba utazó személyek számával. A vízummal rendelkezőkkel, a megengedettnél hosszabb ideig USA-ban tartózkodókkal kapcsolatos számadatok rendkívül fontos a program jövője és az összes részt vevő ország folyamatos tagságának szempontjából.

A számokba beleásva magunkat mi magunk is meggyőződhetünk róla, hogy a más országaok állampolgárai közül 21,616,034-en utaztak az USA-ba a Vízummentességi Program keretein belül és 2016-ban el kellett volna hagyniuk az országok. Ezen állampolgárok közül feltehetőleg 147,282 személy tovább tartózkodott az országban annál, mint amire a vízumuk feljogosította őket. Ezek a számadatok további két kategóriába sorolhatók; azok, akik a megengedettnél hosszabb ideig maradtak az országban, de végül elhagyták azt, illetve azok, akik feltehetőleg még mindig az USA-ban tartózkodnak.

A megengedettnél hosszabb ideig történő tartózkodások végső aránya – a fenti számok figyelembevételével – 0,68%, ami igen csekély. Eközben azon személyek számának aránya, akik nem a VWP-n keresztül érkeztek és 2016-ban kötelesek voltak elhagyni az USA-t, több, mint duplája a vízummal történő, a megengedettnél hosszabb ideig történő tartózkodásoknak. Ez az arány kb. 2,07%. Ezeknek a százalékoknak az összehasonlítása már önmagában is világossá teszi, hogy milyen alapossággal választják ki a Vízummentességi Program tagországait. Az ilyen statisztikák mindennél jobban bizonyítják a VWP érvényességét és hasznosságát azáltal, hogy rámutatnak arra, hogy az USA Vízummentességi Programjának tagállamai, illetve azok polgárai javarészt betartják a megállapodás feltételeit és korlátozásait.

Nevezetesen a VWP-n belül az ESTA-rendszert használó utazók az összes többi rendszerhez képest kétségkívül ritkábban maradnak a megengedettnél hosszabb ideig az USA-ban. Ez egy jó jel arra, hogy program még mindig hasznos, bizonyítva ezzel annak létjogosultságát.

Az eredményeket nem szabad egyben nézni, habár ez a jelentés tartalmaz statisztikai teljesítményjelentést is az összes VWP tagországról. Használjuk az ausztráliaiak visszatérési arányát egy viszonyszámnak, amellyel megmérjük a program hatásosságát az USA-ba történő bevándorlás tekintetében.

Ha összehasonlítjuk a Vízummentességi Program mind a 38 tagországát, akkor láthatjuk, hogy Ausztráliából várhatóan 1,3 millióan indulnak útnak. Az USA-ban a megengedettnél hosszabb ideig történő maradási arány az ausztráliaiak esetében mindössze 0,56%, ami nagyon jó aránynak számít főleg akkor, amikor összehasonlítjuk Magyarország 2,75%-val. E tekintetben Ausztrália helyzete több, mint megnyugtató, amikor összehasonlítjuk a többi tagország ezen rátájával.

Még a legrosszabb országok (a megengedettnél hosszabb ideig történő százalékos arány tekintetében) is jóval jobban e tekintetben, mint néhány nem VWP tagország úgy, mint Líbia, amely 45%-os rátával rendelkezik! Tehát láthatjuk, hogy ezek a VWP országok nem önhatalmúlag lettek megválasztva és hogy a program megfelelően szolgálja a célját.

Mit jelentenek ezek az adatok?

A DHS (Belbiztonsági Minisztérium) által nyújtott elemzés valóban lehetővé teszi a Vízummentességi Programba tartozó és a VWP-ben nem résztvevő nemzetek közti különségeket. Ez a dokumentum mélyebb betekintést nyújt a VWP hatékonyságáról azon célból, hogy a tagországok lakói beléphessenek az USA-ba, majd a vízumuk lejártával hazatérhessenek. Ennek segítségével bizonyos következtetéseket is levonhatunk az ESTA rendszerre vonatkozóan.

Az Elektronikus Beutazás-engedélyezési Rendszer (ESTA) egy digitalis összetevő, ami a Vízummentességi Programot elérhetővé teszi azok számára, akik be szeretnének lépni az Egyesült Államokba. Az ESTA lényegében egy online alkalmazás, amely – egy központi portálon keresztül – leegyszerűsíti a Vízummentességi Program keretein belül történő, USA-ba szóló belépési igényléseket. Amíg a VWP-országokból érkező személyeket általában elengendően megbízhatónak tekintik ahhoz, hogy hosszadalmas átvilágítás nélkül is beléphessenek, addig a nem VWP-államokból érkező személyek meg fogják tapasztalni, hogy még mindig érvényben vannak olyan eljárások, amelyek biztosítják az Amerikai Egyesült Államok biztonságát.
És annak ellenére, hogy a Vízummentességi Program és az ESTA nagyszerűen leegyszerűsítik a folyamatot, amellyel eldől, hogy ki jogosult az USA-ba való belépésbe, nem minden VWP-be tartozó állampolgár lesz beengedve, aki kitölti az ESTA igénylését. Az ESTA igénylésed jóváhagyása vagy elutasítása közötti különbség megtalálható az űrlap kérdései között, habár a folyamat automatikusan végbemegy. A kiterjedt ellenőrzés helyett bevezetett automatizált eljárás nagy terhet ró a VWP országokra, azon okból, hogy biztosítani tudják, hogy csak olyan becsületes embereket engednek az USA-ba utazni, akik nem fognak elkövetni bűncselekményeket, illetve nem próbálnak meg hosszabb ideig tartózkodni az Egyesült Államokban, mint ameddig törvényszerűen maradhatnak. Ahogy egy korábbi USA elnök is mondta- “Trust, but verify.” – azaz bízz benne, de ellenőrizd is. Így a DHS által kiadott éves jelentések teljes mértékben, számszerűen megvizsgálják, hogy hány VWP ország teljesíti a kötelességeit, illetve hogy mennyi nem.

Annak érdekében, hogy az USA-ban a megengedettnél hosszabb ideig tartózkodók, illetve az illegálisan bevándorlók száma csökkenjen, a VWP státuszú országoknak minőségű társadalmi életszínvonallal kell rendelkeznie, amely csaknem egyenértékű az Amerikai Egyesült Államokéval. A leendő VWP tagországnak bizonyítania kell az emberi jogi egyezmények következetes betartását, a GDP-jének el kell érnie egy modern, iparosodott országét, és végül, de nem utolsó sorban el kell fogadnia és tiszteletben kell tartania az USA bevándorlási törvényét és néhány egyéb tényezőt is.

Amennyiben egy adott nemzet állampolgárai rendszeresen a megengedettnél hosszabb ideig tartózkodnak az USA-ban, akkor az egyfajta figyelmeztető jelként szolgálhat és nagy szerepet játszhat a VWP tagság felajánlásában, vagy éppen a visszavonásában. Korábban néhány olyan tagország, mint Uruguay és Argentina VWP státuszát visszavonták a két országon belüli pénzügyi válság végett, mert ez a helyzet feltehetőleg a bevándorlás fokozódásához és a megengedettnél hosszabb ideig USA-ban való tartózkodásokhoz vezetett volna.

ESTA kérelem leadása

Az USA-nak az az érdeke, hogy megakadályozza a Vízummentességi Programmal való tömeges visszaéléseket és a szabad bevándorlást, ezért a hosszú ideig való Egyesült Államokbeli tartózkodások megelőzése érdekében bevezetett óvintézkedések egyre erősebbek. Habár a megengedettnél hosszabb USA-ban való tartózkodás gazdasági tényezői eltörpülnek a nemzetbiztonsági aggályokkal szemben, mely a vízumokkal visszaélő és az országban illegálisan tartózkodó egyénektől származhat, mint ahogy az a szeptemberi 11-i támadásban részt vevő terroristák esetében történt.

Ha elegendően nagy fenyegetés állna elő, akkor elképzelhető, hogy az USA visszavonná a VWP-t az összes programban résztvevő ország számára. Rendkívül fontos azon Amerikai Egyesült Államokba utazók számára, akik a VWP és az ESTA programok előnyeit élvezik, hogy teljesítsék az utazási engedélyük feltételeit, ezáltal megóvva az országuk VWP státuszát.

Az ESTA és a Vízummentességi Program feltételei

Akik a VWP keretein belül ESTA-val rendelkeznek, azok az alábbi két feltételt kötelesek betartani:

  1. A VWP-ben szereplő egyének nem vállalhatnak, illetve nem is kereshetnek munkát az USA-ban. Az nem számít, hogy fizetett, vagy fizetetlen munkáról van szó. Ez alól kivételt képeznek azok, akik üzleti útra jönnek, akik konferenciákra, értékesítési találkozókra, stb.. a saját országuk munkáltatójának kérésére.
  2. Nem tartózkodhatsz egyhuzamban 90 napnál többet az USA-ban a VWP jogcímén. Az egyhuzamban 91. Amerikai Egyesült Államokban eltöltött napodon hivatalosan is megsérted a Vízummentességi Program keretein belül leszögezett, tartózkodásra vonatkozó feltételeket. Ennek a következményei a következők lehetnek: nem engednek vissza az országba, bírságok és más jogi vagy pénzügyi következmények. A megadott 90 napos látogatási időszak megsértése potenciálisan negatív hatást gyakorolhat nemcsak Önre, hanem saját hazájára és VWP nemzetére is.

Érdemes tudnod, hogy ahogyan a jelenlegi vízumod rendelkezik időbeli korláttal, ugyanúgy az ESTA is rendelkezik ilyen idővel kapcsolatos korláttal. Az ESTA engedélyed általában 2 éves érvényességgel rendelkezik, és soha nem többel. Az óra rögtön elkezd ketyegni, amint az ESTA státuszod megkapod e-mailben. Habár 2 év a maximális érvényességi idő, azonban eléggé valószínű, hogy ennél rövidebb ideig lesz érvényes. Az ESTA jóváhagyási, valamint az érvényességi időszaka nem feltétlenül rajtad, az útlevél birtokosán múlik, hanem magán az útleveleden. Amint az útleveled lejár, azon nyomban az ESTA-d is érvényét veszíti és ismét szükség lesz az ESTA igénylési folyamat lebonyolítására, hogy biztosítani tudd az új útleveledhez kapcsolódó ESTA utazási engedélyed.

Akár újra igényled az ESTA-t, vagy pedig az első alkalommal igényled, a folyamat meglehetősen egyszerű, ha rendelkezel útlevéllel és a rendszer által támogatott fizetési eszközzel. Az ESTA űrlap megtalálható az interneten és ez lényegében egy kérdőív, ami a személyazonosságoddal és az utazásod részleteivel kapcsolatosan tesz fel kérdéseket. Vannak kötelező, illetve választható kérdések is és az űrlap kitöltése körülbelül 10 percet vesz igénybe. A megerősítő e-maileket általában 24 órán belül kiküldjük arra az e-mail címre, amit az igénylés folyamán megadsz. Összességében az ESTA igénylési egy jóval egyszerűbb folyamat, mintha személyesen a nagykövetkségen igényelnél egy vízumot, amin nagyon sok nem VWP ország állampolgárának át kell esnie.
Igényeld az ESTA engedélyed még ma és kezdj el készülődni az USA-beli utadra, csak előbb bizonyosodj meg arról, hogy biztosan felkészültél rá, hogy betartsd a program szabályait a saját, illetve a hazád érdekében.

Kattints ide az ESTA kérelem elindításához

Utazni készülsz az Amerikai Egyesült Államokba? Készítettél már ennek céljából egy előzetes ellenőrző listát? Ha többet szeretnél megtudni az utazási engedélyed beszerzéséről, akkor kérlek látogasd meg az ESTA utazási segédletünket! Kérlek oszd meg velünk, ha bármilyen ötleted, vagy kérdésed akadna a leendő utazási élményeddel kapcsolatban. Ha az utazással kapcsolatos segítségnyújtásra lenne szükséged, akkor is szívesen állunk rendelkezésedre. Előre is köszönjük a megkeresésed!

Ugrás az ESTA Visa honlap tetejére