Menü bezárása

USA vízum magyaroknak – amit tudnod kell

Utazási vízum igénylési űrlapjának kitöltése

Az Egyesült Államok és Magyarország évtizedek óta erős diplomáciai kapcsolatokat tart fent, kormányzati és politikai szintű együttműködésük stabil. Most a két országnak egyedülálló kétoldalú partnerkapcsolata van. A külpolitikában, a környezetvédelemben, az politikai stratégiában és a védelemben, valamint a biztonságban hasonlóak. Az AUSFTA és az ANZUS szerződés hozzájárult e két ország közötti kapcsolat megszilárdításához.

A politikai látogatásokon kívül a két ország alapvető szerepet játszik egymás idegenforgalmi iparának fellendülésében is. Ugyanúgy, ahogy az amerikai lakosok milliói látogatják meg évente Magyarországot, több millió magyar utazik az USA-ba különböző okok miatt. Ennek okai között szerepelnek üzleti okok, munka, oktatás turizmus, stb. Ezért nem csoda, hogy az USA bevette Magyarországot a VWP programjába.

Mi az amerikai VWP, és mit jelent ez a magyar polgárok számára?

Az USA Vízummentességi Programja lehetővé teszi a kiválasztott országok lakosai számára, hogy vízum nélkül meghatározott időtartamra utazzanak az USA-ba utazási vagy üzleti igények kielégítése céljából. A VWP használatához teljesíteni kell a követelményeket. Mivel egy magyar állampolgár a VWP alatt áll, az ESTA-t kell használnia. Ez teszi lehetővé az állampolgár számára, hogy az USA-ba utazzon vízum nélkül. Ennek azonban vannak bizonyos korlátozásai, és az ESTA nem teljesen ugyanaz, mint a vízum. Ez egy elektronikus rendszer a VWP országbeli lakosok jogosultságának meghatározására az USA-ba való utazáshoz. Tehát normál esetben egy magyar állampolgárnak a VWP alapján igényelnie kell az ESTA-t, ha rövid távra tervezi meglátogatni az Egyesült Államokat.

Az ESTA utazási engedély igénylésére az alábbi hivatkozáson található űrlap kitöltésével nyílik lehetőség: https://estavisa.hu/esta-vizumkerelem/.

Ha egy magyar lakosnak vízumot kell kérelmeznie az USA-ba való utazáshoz

Míg a magyar rezidensnek muszáj az ESTA-t választania az USA-ba való utazáshoz, a VWP normái szerint, néha ez nem alkalmazható. Bizonyos helyzetekben egy magyar állampolgárnak megfelelő típusú amerikai vízumot kell kérelmeznie az ESTA helyett. Erre akkor lehet szükség, ha a kérelmező nem teljesíti a VWP alapvető feltételeit, de az USA-ba kíván utazni. Ezek a következők:

  • Ha az egyén több mint 90 napot kíván / kell töltenie az USA-ban.
  • Ha a pályázó az Egyesült Államokban akar tanulni vagy dolgozni.
  • Ha a kérelmező az USA-ba kíván költözni.
  • Ha a kérelmezőtől korábban megtagadták az USA-ba való belépést, a VWP normák szerint.
  • Ha a kérelmezőnek bűnügyi múltja van.
  • Ha olyan ragályos betegsége van, amely miatt nem alkalmas az ESTA -val történő utazásra

A magyar állampolgárok számára elérhető vízum lehetőségek

Ha egy magyar állampolgár az ESTA használatával nem jogosult az USA-ba utazásra, akkor már csak az amerikai vízum kérelmezése maradt. Ekkor az adott személynek meg kell látogatnia a legközelebbi amerikai nagykövetséget, és az eljárás szerint amerikai vízumot kell kérnie.

Az amerikai vízum a magyarok számára nagyjából két kategóriába sorolható – bevándorlók és nem bevándorlók, és ezek vannak altípusai.

Amerikai bevándorló vízum a magyar állampolgárok számára

Az USA-ba bevándorolni kívánó magyar állampolgárnak be kell szereznie az USCIS – USA Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat által jóváhagyott kérvényt, hogy bevándorlói vízumkérelmet kaphasson. Ezt a kérvényt potenciális munkáltató vagy minősített rokon nyújthatja be az USA USCIS irodájában. A részletek megtalálhatók az USCIS webhelyén. Fizetniük kell az USCIS bevándorlási díját.

Ezen kívül a nagykövetségen vagy a konzulátuson folytatott meghallgatáson is kell részt venniük a kijelölt napon. A bevándorlói vízumokat csak az Sydney-i USA konzulátus dolgozza fel.

Utazás az Amerikai Egyesült Államokba

Az Amerikai Egyesült Államok páratlan utazási élményt nyújthat számunkra.

Az amerikai nem bevándorló vízum a magyar állampolgárok számára

Az amerikai nem bevándorló vízum a magyar állampolgárok számára különféle lehet. Az amerikai nem bevándorló vízumot azok a magyar állampolgárok használhatják, akik az USA-ba körülnézni, üzletet folytatni, USA-ban tanulni vagy különleges célokra jönnek látogatni. Az amerikai magyarországi konzuli szolgálatok igénybe vehetők az amerikai konzulátusokban, Melbourne-ben, Perthben és Sydney-ben. A canberrai székhelyű amerikai nagykövetség nem foglalkozik a vízumkérelmekkel. Az összes nem bevándorló amerikai vízum kérelmezőjének ki kell töltenie a DS-160 jelentkezési űrlapot.

1. Magyar szakmai specialitás – E3 vízum

Az E-3 vízumot a magyar állampolgárok, valamint házastársaik és gyermekeik igénybe vehetik. Elutazhatnak az USA-ba speciális szakmákra. Nincs felső korhatár. Az E-3 jelölteknek meg kell felelniük a meghatározott akadémiai és foglalkozási követelményeknek. Az Egyesült Államok konzuli szolgálatai értékelik az ilyen kérelmezők dokumentumait és mandátumát. A magyar szakmai vízum vagy E3 vízum kérelmezéséhez a kérelmezőnek először az Egyesült Államokban kell munkát találnia. Hazánkban az E3 vízumot kiutaló kérelmezők az interjút követő egy héten kapják meg. A kérelmezőknek esetleg további okirati bizonyítékokat kell benyújtaniuk.

2. E3 D / függő vízum

A kérelmezőknek igazolniuk kell a konzuli tisztviselőnek, hogy az állítólagos kapcsolat nem hamis. Ezt általában a házastársaknak a házassági igazolási kivonattal és a gyerekeknek pedig születési anyakönyvi kivonatával lehet igazolni. A fő címzettnek E-3 vízummal kell rendelkeznie.

Az eltartott családtagnak külön kell kérelmeznie az E3 D vízumot. Ez majdnem megegyezik az E-3 vízum igénylésével. Az eltartott jelentkezhet a fő kérelmezővel együtt, valamint a fő kérelmező E-3 vízumának kiállítása után is.

Míg minden eltartottnak külön vízumkérelmet kell benyújtania, a 14 év alatti gyerekeknek, akik állandó magyarországi lakosok vagy magyar állampolgárok, általában nem kell interjúkon részt venniük. Az E-3 házastársak dolgozhatnak az USA-ban, de a gyerekek nem. Az E-3 vízumkérelmezőket 2 évre engedélyezik az USA-ban, de általában gond nélkül megújíthatják.

3. Üzleti / turisztikai vízum

A B-1 / B-2 látogatói vízum igénybe vehető azoknak a magyar lakosoknak, akik ideiglenesen üzleti /nyaralás vagy orvosi kezelésre utaznak az USA-ba.

A B-1 vízum azoknak szól, akik üzleti konferenciákra, tudományos, oktatási programokra stb. utaznak. A B-2 vízum azok számára, akik rekreációs turizmust, nyaralást és gyógykezelést keresnek, stb.

Ezt a kettőt gyakran együtt adják ki.A jelentkezőkkel interjút készítő konzuli tisztviselők átnézik a kiegészítő dokumentumokat. Kérhetnek eredeti dokumentumokat, például a jövedelem aktuális igazolását, utazási útvonalat, fizetési bizonylatokat, rokon státuszának igazolását stb. Az USA-ba orvosi igények miatt látogató kérelmezőknek be kell mutatniuk a vonatkozó orvosi dokumentumokat.

Munkavízum

Azoknak a magyaroknak, akik hajlandóak az USA-ban nem bevándorlóként dolgozni, átmenetileg szükségük van a munkavízumra. Szüksége lehet a leendő munkáltatók által benyújtott kérelmekre, melyek megkapják az USCIS bólintását. Ezt I-129 formának hívják. Az altípusok tartalmazzák a H-1B vízumot, a H-1B1 szerződésen alapuló ideiglenes munkavízumot, H-2A vízumot, H-2B vízumot, H-3 vízumot, H-4 vízumot, L-1 vízumot, L-2 vízumot, O típusú és P típusú vízumok. Vannak Q és R típusú vízumok is.

H-1B speciális foglalkozási vízum

Azok számára, akik az USA-ba érkeznek azért, hogy előre meghatározott szakmai foglalkoztatásban dolgozzanak. Azok jelentkezhetnek, akik főiskolai végzettséggel (vagy magasabb végzettségi fokkal) rendelkeznek.

H-1B1 szerződésen alapuló ideiglenes munkavízum

A chilei és szingapúri állampolgárok számára szolgál, nem pedig a magyarokéra.

H-2A vízum

Ez lehetővé teszi a külföldi állampolgárok számára, hogy ideiglenesen mezőgazdasági munkát végezzenek be, amikor az Egyesült Államokban nem áll rendelkezésre elegendő munkavállaló.

H-2B vízum

Ez azoknak szól, akik az USA-ba érkeznek, hogy szezonális jellegű munkát végezzenek, és amelyekre nincs elérhető amerikai munkavállaló.

H-3 vízum

Erre akkor van szükség, ha a kérelmező két éves képzést kap egy cégtől, kivéve ha ez főiskolai továbbképzés.

H-4 vízum

A H vízum birtokosa házastársainak és gyermekeinek szól. Az Egyesült Államokban azonban nem dolgozhatnak.

L-1 vízum

Erre akkor van szükség, ha egy MNC (Multinacionális társaság) ideiglenesen áthelyezi az alkalmazottat egy leányvállalathoz, anyavállalathoz az Egyesült Államokban. Ez az MNC lehet az USA vagy a külföldi egység. A vezetői vagy végrehajtói munkakörökhöz rendelik.

L-2 vízum

L-vízum birtokosának házastársára vagy még nem házasodott gyerekeire irányul.

O vízum

Ezek a vízumok kivételes művészeti, oktatási, tudományi, atlétikai stb. képességű emberek számára van.

P vízum

Bizonyos sportolók, művészek és szórakoztatók kapják az USA-ba való szereplésükre.

Q vízum

Azoknak az Egyesült Államokba utazók számára akik részt vesznek egy nemzetközi kulturális csereprogramban gyakorlati képzés vagy foglalkoztatás biztosítása céljából, stb.

R vízum

A vallásos munkavállalóknak akik vallásos istentiszteletet és vallásközpontú munkákat végeznek.

Diák vízum

Azoknak a magyaroknak szólnak, akik az USA-ba jönnek felsőoktatás tanulmányainak elkezdése, avagy folytatása céljából. A diák vízum kérelmezőinek szükségük van iskoláik / intézményeik jóváhagyására. Az iskolák megadják a diák vízum kérelmezéséhez szükséges dokumentumokat.

Kétféle F1 és M1 vízum létezik. Az F-1 vízum azoknak szükséges, akik be akarnak lépni az amerikai főiskolákba vagy egyetemekre. Azoknak, akik nem akadémiai vagy szakmai amerikai kurzusra kívánnak belépni, M-1 vízumra van szükségük.

Csere látogatói vízum

Ez azoknak a külföldi állampolgároknak szól, akik az USA-ba jönnek csereprogramokon való részvétel céljából. A pályázók körébe tartozhatnak diákok, munkahelyi képzésben részt vevő gyakornokok, tanárok, professzorok stb. Szükségük van az alkalmas, engedélyezett program szponzor jóváhagyására. J1 vízumnak is hívják, és a J1 vízumtulajdonosok házastársainak és gyerekeinek szüksége van a J2 vízumra. A J2 vízumtulajdonosoknak az I-765 űrlapot kell használniuk az USA-ban való munkavégzéshez.

Tranzit / hajó személyzet vízumai

Az Egyesült Államokon keresztül egy külföldi rendeltetési helyre utazó magyaroknak tranzit vízumra van szükségük. Ide nem tartoznak azok, amik a VWP alapján jogosultak az ESTA-ra.

A D vízum azoknak az embereknek szükséges, akik hajó vagy repülőgép legénységnek a tagjai, és az USA-ban szolgálnak. Egyes személyzeti tagok számára a B-1 / B-2 vízumokra is szükség lehet a munka típusától, és a tartózkodásától függően.

Újságíró és a média vízum / I vízum

Ez nem bevándorló vízum a külföldi média képviselőinek, akik ideiglenesen az Egyesült Államokba utaznak munkahelyi igények miatt. A rádió-, film- és nyomdaipar tagjai kapják meg ezt a vízumot. Példák erre az újságírók, a film forgatásban részt vevő emberek és a szerkesztők.

Látogató vízum

Látogatói vízum akkor kapható, ha a kérelmezőnek az Egyesült Államokba való utazásának célja a következő tevékenységek valamelyike:

  • A média képviselőinek, akik csak résztvevőként vesznek részt egy Egyesült Államokban lévő konferencián vagy találkozón.
  • A média képviselői, akik felkeresik az Egyesült Államokat előadások, vendégbeszélgetések vagy hasonló akadémikus tevékenységek céljából. Meg kell felelniük bizonyos normáknak.
  • A külföldi médiakereskedő alkalmazottak az amerikai média-berendezések vásárlásáért.
  • Egy külföldi média újságíró az USA-ba nyaralni megy, és nem pedig munkaokokból

Szerződéses kereskedő (E-1) és szerződéses befektető (E-2) vízumok

Az E1 és E2 vízumok azon országok polgárainak szólnak, amelyek kereskedelmi és navigációs szerződéseket kötöttek az USA-val. Magyarország az egyik ilyen nemzet. A vízumokra való jogosultsághoz a kérelmezőknek meg kell látogatniuk az Egyesült Államokat, hogy esetleges kereskedelmet folytathassanak, vagy egy vállalkozás működését fejlesszék tőkebefektetéssel. Házastársaiknak és gyerekeiknek az E vízumot kell választaniuk. A kereskedelemnek elsősorban Magyarország és az Egyesült Államok között kell történnie – ebben az esetben. Az e-vízum lejárata után el kell hagyniuk az Egyesült Államokat. Az eltartottak az USA-ba való érkezéskor szerezhetnek munkavállalási engedélyt.

Ugrás az ESTA Visa honlap tetejére